Home                    Company’s prospect                Contact US                             Chinese

  

Market Netwrok

Company
LIANG LIH MACHINE CO.,LTD
Shanghai Liang Lih Machinery & electric Co.,Ltd
Address
N0.202.Chung Ching Road. Taichung Taiwan.R.O.C
No.2 Qingfeng Village,Zhujiajiao Town,QingPu District,Shanghai,P.R. C
Tel
886-4-24261151
86-021-69247000
Fax
886-4-24257251
86-021-69247111
E-mail: